EU i zemlje Zapadnog Balkana smanjuju cenu rominga

Nakon pune primene režima „roming like home“ između zemalja Zapadnog Balkana 1. jula 2021. godine, započete su aktivnosti na značajnijem snižavanju cena rominga i između zemalja EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Predmetna inicijativa je koordinirana od strane RCC (Regional Cooperation Counsil) i uz podršku Evropske Komisije i Komesarijata za pridruživanje (DG NEAR).

S tim u vezi, održano je par sastanaka između komesara Olivera Varheja i CEO operatora zemalja Zapadnog Balkana, na kojima je od strane Telekoma Srbija jasno iznesena podrška i posvećenost predmetnoj inicijativi, smatrajući da će povoljnije cene rominga nedvosmisleno predstavljati neprocenjivi benefit kako za ekonomije ovih zemalja tako i za građane oba regiona.

Roming-Zapadni-Balkan-Tirana-mtel.jpg

Rad na samoj Roming deklaraciji koordiniran je od strane Dojče Telekoma, koji je tokom 2022. godine na brojnim sastancima okupio više operatora iz EU i iz zemalja Zapadnog Balkana koji su zajednički sa predstavnicima RCC-a i Evropske komisije radili na usaglašavanju teksta Deklaracije. Predmetni dokument, za operatore koji ga potpišu kao i za one koji mu u kasnijoj fazi pristupe, predstavljaće jaku osnovu i posvećenost operatora, kako iz EU tako i iz zemalja Zapadnog Balkana, daljem radu na definisanju klizne skale za snižavanje cena data (prenos podataka) saobraćaja (koja treba da bude definisana u maju 2023. godine), pri čemu bi se sa primenom nižih cena započelo od oktobra 2023. godine.

U Deklaraciji je jasno definisano da ista ima punu podršku institucija EU i da čini jedan od bitnih segmenata celokupne političke, ekonomske i socijalne integracije zemalja Zapadnog Balkana i EU.

“Danas je potpisana Roming deklaracija između određenog broja operatora iz EU i operatora Zapadnog Balkana, u cilju snižavanja cena roming data saobraćaja. Prve benefite potpisane Deklaracije korisnici će osetiti već od oktobra 2023. godine”, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, koji je Deklaraciju potpisao u ime Telekom Srbija grupe, najvećeg telekom operatora Zapadnog Balkana.