U čijem vlasništvu je modem?

Oprema je u vlasništvu Telekoma Srbija i izdaje se na korišćenje dok koristite uslugu. U roku od 8 dana od dana prestanka važenja ugovora, dužni ste da vratite opremu u ispravnom stanju. Ukoliko ne vratite opremu ili opremu vratite u neispravnom stanju, na prvom narednom računu naplatiće se iznos za naknadu štete za opremu.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak