Šta je to IP adresa? Zašto bi mi bila potrebna statička IP adresa?

Svaki računar povezan na Internet ima svoju IP (Internet Protocol) adresu koja je jedinstvena i koristi se za lociranje i identifikaciju pojedinačnih računara. Postoje dva tipa IP adresa, dinamička i statička. Statička IP adresa je ista prilikom svake konekcije. Sa druge strane, dinamička IP adresa se „slučajno“ dodeljuje iz skupa IP adresa predviđenih za tu svrhu, što znači da svaki put kada se vaš računar poveže na Internet, IP adresa će biti drugačija.
Statička IP adresa vam je potrebna kada imate uređaje, npr. servere i video kamere, kojima treba pristupiti preko Interneta.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak