Profil grupacije

Pored "Telekom Srbija" a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, deo grupacije čine sledeća povezana pravna lica:

Takođe, u okviru Telekom Srbija Grupe posluju i povezana pravna lica u kojima Telekom Srbija a.d. Beograd ima indirektno učešće, i to:

Učešće "Telekom Srbija" a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

 • "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka 65%
 • "m:tel" d.o.o. Podgorica 51%
 • "Telus" a.d. Beograd 100%
 • ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd 100%
 • mts banka a.d. Beograd 84,21%
 • GO4YU d.o.o. Beograd 59%
 • mts AntenaTV d.o.o. Beograd 50%
 • mts D.O.O. 100%
 • YUNET INTERNATIONAL d.o.o. 82,026%
 • Kopernikus technology d.o.o. Beograd 100%
 • Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd 100%
 • Preduzeće za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije "BPP ING" d.o.o. Grocka100%
 • Telemark systems d.o.o. Čačak 100%
 • EXE NET d.o.o. Niš 100%
 • Preduzeće SAT TV METEOR d.o.o. Užice 100%

Mtel a.d. Banja Luka
mtel d.o.o. Podgorica
Telus a.d. Beograd
ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd
mts banka a.d. Beograd
GO4YU d.o.o. Beograd
mts AntenaTV d.o.o. Beograd
mts D.O.O.
YUNET INTERNATIONAL d.o.o.
Kopernikus technology d.o.o. Beograd
Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd
Preduzeće za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije "BPP ING" d.o.o. Grocka
Telemark systems d.o.o. Čačak
EXE NET d.o.o. Niš
Preduzeće SAT TV METEOR d.o.o. Užice