Profil grupacije

Pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, deo grupacije čine sledeća povezana pravna lica: Telekom Srpske a.d. Banja Luka, mtel d.o.o. Podgorica, Telus a.d. Beograd, TS:NET B.V. Amsterdam, HD-WIN d.o.o. Beograd (TV Arena Sport), mts banka a.d. Beograd, GO4YU d.o.o. Beograd, mts AntenaTV d.o.o. Beograd, mts D.O.O.,Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd (YUNET INTERNATIONAL d.o.o.), Društvo za proizvodnju promet i inženjering Kopernikus technology d.o.o. Beograd (Kopernikus d.o.o.), Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd (AVCOM d.о.о. Beograd), Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd (Radijus vektor d.o.o. Beograd) i Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd (MASKO d.o.o. Beograd)

Takođe, u okviru Telekom Srbija Grupe posluju i povezana pravna lica u kojima Telekom Srbija a.d. Beograd ima indirektno učešće, i to:

Učešće "Telekom Srbija" a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

 • „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka 65%
 • „m:tel“ d.o.o. Podgorica 51%
 • „Telus“ a.d. Beograd 100%
 • TS:NET BV, Amsterdam 100%
 • HD-WIN d.o.o. Beograd 60%
 • mts banka a.d. Beograd 82,45%
 • GO4YU d.o.o. Beograd 91,38%
 • mts AntenaTV d.o.o. Beograd 50%
 • mts D.O.O. 100%
 • YUNET INTERNATIONAL d.o.o. 82,026%
 • Kopernikus technology d.o.o. Beograd 100%
 • Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd 100%.


Mtel a.d. Banja Luka
mtel d.o.o. Podgorica
Telus a.d. Beograd
TS:NET B.V. Amsterdam
HD WIN d.o.o. Beograd
mts banka a.d. Beograd
GO4YU d.o.o. Beograd
mts AntenaTV d.o.o. Beograd
mts D.O.O.
YUNET INTERNATIONAL d.o.o.
Kopernikus technology d.o.o. Beograd
Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd