Profil grupacije

Telekom Srbija grupu, pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, čine i sledeća povezana pravna lica:

Takođe, u okviru Telekom Srbija grupe posluju i povezana pravna lica u kojima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima indirektno učešće, i to:

Učešće „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
mtel d.o.o. Podgorica
Telus a.d. Beograd
ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd
MTEL Global d.o.o. Beograd
mts AntenaTV d.o.o. Beograd
mts D.O.O.
YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd