Profil grupacije

Telekom Srbija grupu, pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, čine i sledeća povezana pravna lica:

Takođe, u okviru Telekom Srbija grupe posluju i povezana pravna lica u kojima „Telekom Srbija“ a.d. Beograd ima indirektno učešće, i to:

Učešće „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
mtel d.o.o. Podgorica
Telus a.d. Beograd
ARENA CHANNELS GROUP d.o.o. Beograd
MTEL Global d.o.o. Beograd
mts D.O.O.
YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd
MTEL DOOEL Skoplje
TS VENTURES d.o.o. Beograd
TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd