Profil grupacije

Pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, deo grupacije čine sledeća povezana pravna lica: Telekom Srpske a.d. Banja Luka, mtel d.o.o. Podgorica, Telus a.d. Beograd, HD-WIN d.o.o. Beograd (TV Arena Sport), mts banka a.d. Beograd, GO4YU d.o.o. Beograd, mts AntenaTV d.o.o. Beograd, mts D.O.O.,Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd (YUNET INTERNATIONAL d.o.o.), Društvo za proizvodnju promet i inženjering Kopernikus technology d.o.o. Beograd (Kopernikus d.o.o.), Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd (AVCOM d.о.о. Beograd), Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd (Radijus vektor d.o.o. Beograd), Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd (MASKO d.o.o. Beograd), Preduzeće za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije „BPP ING“ d.o.o. Grocka (BPP ING d.o.o. Grocka) i TELEMARK SYSTEMS d.o.o. Čačak (TELEMARK SYSTEMS d.o.o. Čačak).

Takođe, u okviru Telekom Srbija Grupe posluju i povezana pravna lica u kojima Telekom Srbija a.d. Beograd ima indirektno učešće, i to:

Učešće "Telekom Srbija" a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

 • „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka 65%
 • „m:tel“ d.o.o. Podgorica 51%
 • „Telus“ a.d. Beograd 100%
 • HD-WIN d.o.o. Beograd 100%
 • mts banka a.d. Beograd 84,21%
 • GO4YU d.o.o. Beograd 100%
 • mts AntenaTV d.o.o. Beograd 50%
 • mts D.O.O. 100%
 • YUNET INTERNATIONAL d.o.o. 82,026%
 • Kopernikus technology d.o.o. Beograd 100%
 • Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd 100%
 • Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd 100%
 • Preduzeće za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije „BPP ING“ d.o.o. Grocka100%
 • Telemark systems d.o.o. Čačak 100%


Mtel a.d. Banja Luka
mtel d.o.o. Podgorica
Telus a.d. Beograd
HD WIN d.o.o. Beograd
mts banka a.d. Beograd
GO4YU d.o.o. Beograd
mts AntenaTV d.o.o. Beograd
mts D.O.O.
YUNET INTERNATIONAL d.o.o.
Kopernikus technology d.o.o. Beograd
Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge Radijus vektor d.o.o. Beograd
Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd
Preduzeće za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije „BPP ING“ d.o.o. Grocka
Telemark systems d.o.o. Čačak