TS VENTURES d.o.o. Beograd

U avgustu 2021. godine osnovano je Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima TS Ventures d.o.o. Beograd čiji je „Telekom Srbija“ a.d. Beograd jedini osnivač i vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu društva.
TS Ventures d.o.o. Beograd će osnovati i upravljati investicijama alternativnog investicionog fonda preduzetničkog kapitala u Republici Srbiji.
TS Ventures d.o.o. Beograd će omogućiti Telekom-u Srbija a.d. Beograd kao osnivaču i investitoru da ima pristup inovativnim rešenjima, a sve u cilju jačanja portfolija usluga i učvršćivanja njegove tržišne pozicije. Navedeno društvo će omogućiti Start up zajednici Republike Srbije priliku za realizaciju tehnoloških ideja i na taj način pospešiti domaću privredu.
Društvo je organizovano kao jednodomno i njegove organe čine skupština i direktor.

TS VENTURES FOND d.o.o. Beograd predstavlja prvi zvanični Venture Capital Fond u Republici Srbiji, koji je osnovan u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima. Takođe, predstavlja i prvi korporativni Venture Capital Fond u ovom delu Evrope, sa ciljem ulaganja u startape i inovativne preduzetnike koji su u početnoj fazi razvoja svog biznisa, a sa druge strane imaju veliki potencijal za brzi globalni rast poslovanja. Fond „Telekom Srbija“ a.d. Beograd je osnovan po ugledu na najveće svetske kompanije i na taj način će, ulaganjem u inovacije, osigurati dalje unapređenje i rast svog poslovanja u predstojećem periodu.

www.tsv.fund/sr/