YUNET INTERNATIONAL d.o.o.

Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUnet International d.o.o. Beograd je počelo sa radom maja 1996. godine, kao prvi komercijalni internet provajder u Republici Srbiji. Danas kao managed service provider uspešno posluje na tržištu Srbije već više od 20 godina. Pretežna delatnost Društva su kablovske telekomunikacije. „Telekom Srbija“ a.d. Beograd je većinski član Društva, sa 82,026% učešća u vlasničkoj strukturi. Upravljanje Društva organizovano je kao dvodomno. Korporativni organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i direktor.

https://www.yunet.rs/