YUNET INTERNATIONAL d.o.o.

Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUnet International d.o.o. Beograd je počelo sa radom maja 1996. godine, kao prvi komercijalni internet provajder u Republici Srbiji. Pretežna delatnost Društva su kablovske telekomunikacije.

„Telekom Srbija“ a.d. Beograd je, od maja 2017. godine, većinski član Društva, sa 82,026% učešća u vlasničkoj strukturi.

Upravljanje Društva organizovano je kao dvodomno. Korporativni organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i direktor.