mtel d.o.o. Podgorica

Osnovna delatnost kompanije je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti mobilne i fiksne bežične telefonije, kao i Internet usluga.

U konzorcijumu sa Ogalar B.V. Amsterdam, matičnom privrednom društvu Telekom Srbija a.d. Beograd je 2007. godine dodeljena posebna licenca za građenje, posedovanje i eksploatisanje mobilne javne telekomunikacione mreže i pružanje mobilnih javnih telekomunikacionih usluga, kao i licenca za pružanje javnih telekomunikacionih servisa putem fiksnog bežičnog pristupa (WiMax) u Crnoj Gori. U tom cilju, 4. aprila 2007. godine osnovano je novo pravno lice mtel d.o.o, u kome je Telekom Srbija a.d. Beograd većinski osnivač sa 51% kapitala.

Dana 1. februara 2010. godine potpisan je Ugovor o prodaji manjinskog udela u povezanom pravnom licu između Ogalar B.V. Amsterdam i Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Centralni registar Privrednog suda u Podgorici je 16. februara 2010. godine dostavio Potvrdu o promeni osnivača u kojoj je registrovana vlasnička transformacija u privrednom društvu mtel d.o.o. Podgorica.

Vlasnička struktura kapitala navedenog povezanog pravnog lica po osnovu dokapitalizacije je sledeća:

    • Telekom Srbija a.d. Beograd 51%
    • mtel a.d. Banja Luka 49%.

https://mtel.me/