MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd

Privredno društvo MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd (pod tadašnjim poslovnim imenom Društvo za proizvodnju promet i inženjering „Kopernikus technology“ d.o.o. Beograd) osnovano je avgusta 1998. godine i danas se sa uspehom bavi kablovskim telekomunikacijama kao registrovanom pretežnom delatnošću. Svojom kablovskom mrežom i uslugama koje pruža fizičkim i pravnim licima, MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd pokriva uglavnom unutrašnjost Republike Srbije, sa tendencijom proširenja mreže i obogaćivanja ponude usluga.

„Telekom Srbija a.d. Beograd je 1.11.2018. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi.

Upravljanje MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

Promena poslovnog imena u MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd registrovana je kod Agencije za privredne registre dana 4.9.2020. godine.

Takođe, tokom 2020. godine sprovode se statusne promene pripajanja kablovskih operatora kompaniji MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd.

https://mojasupernova.rs/