EXE NET d.o.o. Niš

EXE NET d.o.o. Niš je privredno društvo iz Niša koje posluje od aprila 2006. godine.

EXE NET pruža telekomunikacione usluge, pre svega usluge kablovske televizije i usluge interneta, a dodatno, pored pružanja samostalnih usluga kablovske televizije i interneta, ovo privredno ruštvo svoje usluge nudi i kroz pakete objedinjenih usluga.

EXE NET ima kablovsku infrastrukturu u Nišu, Svrljigu, Paraćinu, Sokobanji, Kruševcu, Ćićevcu, Knjaževcu, Dimitrovgradu, Leskovcu i Zaječaru, kao i mrežu izgrađenu na stubovima javne rasvete i EPS-a.

Telekom Srbija a.d. Beograd je krajem jula 2019. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu EXE NET d.o.o. Niš, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi. Upravljanje EXE NET d.o.o. Niš je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

EXE NET d.o.o. Niš