mts app konkurs

mts app konkurs je pokrenut 2011. godine sa ciljem da podstakne kreativnost, preduzetnički duh i saradnju među učenicima u kreiranju aplikacija za mobilne uređaje. Kao projekat koji je u početku imao naziv mts Android konkurs i bio vezan samo za Matematičku gimnaziju u Beogradu, konkurs je vremenom proširen na veći broj gimnazija u Srbiji i sada pruža mogućnost učenicima da kreiraju aplikacije i za Android™ i za iOS platformu.

U mts app konkursu učestvuju učenici specijalizovanih odeljenja 51 škole u Srbiji koje rade prema programu namenjenom talentima na polju matematike, informatike i računarstva. Od 2017. konkurs se prema istim pravilima organizuje i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Na taj način najbolje aplikacije iz sve tri zemlje imaju priliku da učestvuju u Regionalnom app izazovu. Pobednike mts app konkursa i Regionalnog app izazova očekuju vredne nagrade kao i specijalna nagrada u kategoriji za inovativnost „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“.

mts app konkurs predstavlja jedan od vodećih projekata u krovnom programu „Pokrećemo pokretače“ kojim Telekom Srbija osnažuje i podržava institucije i pojedince, pokretače pozitivnih promena u svojoj zajednici.
Kao primer dobre prakse saradnje sa mladima, projekat mts app konkurs svrstan je u selekciju prestižne evropske CSR organizacije „CSR Europe“. Budući da su mobilne aplikacije postale neizostavni deo savremenog načina komunikacije, konkurs doprinosi razvoju usluga i brenda mts.

Deseti mts app konkurs

Napravi tim, prijavi se i učestvuj!

Beograd,  1. oktobar 2020.

I ove godine Telekom Srbija vas poziva da učestvujete u novom, desetom ciklusu mts app konkursa koji vam pruža mogućnost da unapredite svoje znanje u kreiranju mobilnih aplikacija i da se takmičite sa vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Vaš zadatak je da osmislite i napravite zanimljivu, inovativnu i pre svega korisnu aplikaciju u Android™ OS-u ili iOS-u, za mobilni telefon ili tablet, koja bi kao dodatnu prednost imala društveno odgovornu namenu, ili bi na određeni način mogla da unapredi upotrebu mobilnih uređaja, kao i da doprinese prevenciji ili prevazilaženju situacija kao što je situacija nastala usled epidemije korona virusa.

Ukoliko vaša aplikacija bude izabrana među pet najboljih u Srbiji, dobijate prestižne mobilne telefone i priliku da se takmičite sa timovima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore i tako osvojite glavnu ili specijalnu nagradu na „Regionalnom app izazovu”.

Da biste učestvovali u mts app konkursu potrebno je da jedan član vašeg tima do 20. novembra 2020. godine na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs pošalje popunjen formular za prijavljivanje. Važno je da direktor škole svojim potpisom potvrdi prijavni formular. Ukoliko ste maloletni, potrebno je da uz formular dostavite i saglasnost zakonskog zastupnika.

Gotove, funkcionalne verzije, uz detaljan opis aplikacije, timovi treba da postave na forum http://forum.appkonkurs.mts.rs do 25. januara 2021. godine, uz prethodnu prijavu i registraciju za forum.

Izbor pet najboljih aplikacija u Srbiji održaće se krajem januara 2021. godine, a „Regionalni app izazov” u drugoj polovini februara.

Ako vas zanimaju aplikacije, volite programiranje, imate dobru ideju, napravite aplikaciju koja  vam može doneti vredne nagrade!

Prijavljivanje

Možete se upoznati sa Opštim uslovima, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i preuzeti Formular za prijavljivanje i obrazac saglasnosti zakonskog zastupnika.

Pobedničke aplikacije

 • „FaceTrace“ – tim „Prave face“, gimnazija „Bolyai“, Senta
 • „Spakuj se!“  - tim „Ekipa“, gimnazija „Bora Stanković“, Niš
 • „HelpHub“ – tim „OK Boomer“, gimnazija „Bora Stanković“, Niš
 • „Starlight“  - tim „Augmentum“, gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
 • „Quizy“  - tim AIShark, Palanačka gimnazija, Smederevska Palanka
 • „Cipher“ – tim „Hemičar i robotičar“, Matematička gimnazija, Beograd
 • Collector“ - „kollTeam“, gimnazija „Bolyai“, Senta
 • „Flux“ – tim „Baltazar“, gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
 • „virSpeak“ – tim „SouthSerbia Džiberi“, gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
 • „H-Work“ – tim „MAP“, gimnazija „Bora Stanković“, Niš
 • „Solve&Share“ - tim „LeVeL“, gimnazija „Bora Stanković“, Niš
 • „Eduno“ - tim „Prvaci“, gimnazija „Bora Stanković“, Niš
 • „ConTags“- tim „TagYa“, gimnazija „Bolyai“, Senta
 • „Stories“ - učenik Luka Jovičić, Matematička gimnazija, Beograd
 • „Gde je problem?“ - tim “Šabaton”, Šabačka gimnazija
 • „WalkieTalkie“ - tim „Nevermore“, Računarska gimnazija, Beograd
 • „MiCross“ - tim „2school4cool“, gimnazija „Svetozar Marković“, Niš
 • „EcoEarth“ - tim „Filsoft&VukIT“, Matematička gimnazija, Beograd
 • „Starena“ - tim „Firepig“, Matematička gimnazija, Beograd
 • „Gone Horribly Wrong“ - tim „Game Generator“, Matematička gimnazija, Beograd
 • „WizzWars“- tim „Abstract Algorithm“, Matematička gimnazija, Beograd

Forum

U toku je 10. ciklus mts app konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje. U konkursu učestvuju učenici gimnazija i srednjih škola koje rade prema programu za talente na polju matematike, informatike i računarstva.

Miroslava Tešin Popović, prezentacija 10. mts app konkursa 

Predrag Krajnović, prezentacija 10. mts app konkursa

Tamara Tomanić, prezentacija 10. mts app konkursa

Vukašin Vukoje, prezentacija 10. mts app konkursa

Hermina Ačai, prezentacija 10. mts app konkursa