Nijedna vrsta ne umire sama

Telekom Zivotinje GRUPNI KV - PR Saopstenja_ (1130 x 635px) Externo.jpg

Telekom Srbija zna da smo svi čvrsto povezani i da svaka biološka vrsta ima nezamenljivo mesto u mreži života, bez koje je održiva budućnost planete i ljudi nezamisliva. Moramo da se čuvamo, jer samo tako zajednički imamo šansu za opstanak.

I zato već godinama kompanija pruža podršku udruženjima i stručnjacima koji, kroz aktivnu zaštitu i uz primenu savremenih tehnologija mobilnih telekomunikacija u monitoringu ugroženih vrsta, rade na poboljšavanju uslova života za njih, ali i za sve nas.

Pored finansijske podrške koju Telekom Srbija pruža zaštitarima prirode za nabavku sofisticirane opreme i za terenske aktivnosti u programima zaštite ugroženih vrsta, kao i edukacije javnosti o značaju očuvanja biološke raznovrsnosti, kompanija pruža i veliki oslonac nauci u zaštiti životinjskih vrsta. Potvrda toga je snažna mobilna mreža koja omogućava da se i u ruralnim delovima zemlje, primenom savremenih tehnologija u monitoringu ugroženih vrsta, mogu dobiti vredni naučni podaci o njihovom ponašanju, kretanju i navikama.

Prva faza dugoročnog projekta „Nijedna vrsta ne umire sama“ bila je posvećena zaštiti ptica kao najboljim indikatorima kvaliteta životne sredine, jer njihova rasprostranjenost i brojnost jasno oslikavaju uslove staništa u kojima žive one, ali i ljudi. Programe zaštite ugroženih vrsta ptica: beloglavog supa, orla zmijara, modrovrana i sova kompanija je podržala kroz saradnju sa „Fondacijom za zaštitu ptica grabljivica“, Udruženjem građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode“, Prirodnjačkim društvom „Gea“ i Udruženjem ljubitelja prirode „Riparia“, a od ove godine i pružanjem podrške Ekološkom udruženju „Čuvari prirode“ u primeni aktivnih mera zaštite surog orla. U saradnji sa Nacionalnim parkom Tara aktivnosti su proširene i na zaštitu sisara. Uz podršku Telekoma Srbija, NP Tara markirao je mrkog medveda GPS/GSM ogrlicom sa kamerom i omogućio da se prvi put u Srbiji otkrije „tajni život medveda“ i dobiju snimci o ponašanju ove ugrožene vrste.

Projekat „Nijedna vrsta ne umire sama“ nastavljen je i saradnjom sa reprezentativnom naučnom institucijom – Biološkim fakultetom u Beogradu, na zaštiti posebno značajnih vrsta sisara: tekunica, dabrova, risova i već pomenutih mrkih medveda. Ove četiri vrste su izabrane prema stepenu ugroženosti i kao ključne za funkcionisanje ekosistema gde žive.

Telekom Srbija svojom mrežom pruža oslonac nauci da bi sve vrste bile na broju.

Čuvajmo najvažniju od svih mreža. Mrežu života.