Dečji svet je veći od ekrana

Kampanja o preranom i prekomernom izlaganju dece ekranima podiže svest o jednoj od globalnih tema u oblasti dečjeg razvoja
1130x635-eksterni-sa-ispisom.png

Mnogobrojni pozitivni aspekti tehnološkog napretka poslednjih decenija, posebno na polju razvoja mobilnih komunikacija, doprineli su globalnom društvenom prosperitetu i činjenici da su nove generacije dece, od malena, sasvim prirodno izložene digitalnoj tehnologiji. Međutim, gotovo od same pojave tih uređaja traje i debata o uticaju ekrana digitalnih uređaja na razvoj dece. Stoga je za roditelje i profesionalce koji se bave ranim razvojem dece širom sveta jedna od veoma značajnih tema iznalaženje načina da se detetovo vreme ispred ekrana ograniči i usmeri prema adekvatnim sadržajima.

Kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija i odgovoran akter u zajednicama u kojima posluje, Telekom Srbija je pokrenuo društveno odgovornu kampanju „Dečji svet je veći od ekrana“. Cilj kampanje je da se obezbedi dodatni prostor i čuje mišljenje stručnjaka na ovu temu i time pruži podrška roditeljima i javnosti o važnosti uravnoteženog korišćenja ekrana i digitalnih uređaja u ranom razvoju dece.

U okviru projekta, kompanija je organizovala i četiri tribine na kojima su učestvovali eksperti iz različitih oblasti: dr Ranko Rajović, šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju, Pedagoški fakultet Kopar, master logoped Marijana Mirković iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, kao i doc. dr Bojana Drljan sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Odeljenje za logopediju.

Tribine su održane 12. maja u Sava centru, 26. maja na Novosadskom sajmu, 8. juna u Pozorištu za decu i mlade Kragujevac i 15. juna 2024. godine u Narodnom pozorištu Niš. U Beogradu i Novom Sadu, tribine je moderirala Dolores Milošev Erdeg, novinarka i autorka porodičnog podkasta „Zdrava priča sa Dolores“, a u Kragujevcu i Nišu, novinarka Aleksandra Petrovski. Sve četiri tribine su bile otvorene za javnost. Podršku u organizaciji beogradske tribine pružio je Sava centar kao najveći kongresni, kulturni i poslovni centar u Srbiji.

Deca su najosetljiviji deo svake zajednice. Odgovornim pristupom u njihovom razvoju utiče se na budućnost celog društva. Moderna vremena nameću mnoga pitanja na koje pojedinac nema uvek precizne odgovore. I zato je važno da se čuje reč stručnjaka o najboljim praksama i strategijama za ravnotežu između digitalnih i fizičkih aktivnosti dece kako bi se pružile smernice o pravilnoj upotrebi ekrana digitalnih uređaja u njihovom svakodnevnom životu.

Pokretanje ove kampanje, kao i tema koje odgovaraju na globalne i lokalne izazove savremenog društva i uspostavljanja trendova u oblasti društveno odgovornog poslovanja, jedno je od trajnih strateških opredeljenja Telekoma Srbija.

1130x635logo.jpg