Kontakt za donacije

Podrška mladima i obrazovanju, ulaganje u zdravstvo, nauku, kulturu, u humanitarne svrhe, posvećenost zaposlenima i korisnicima, interakcija sa akcionarima, kao i integrisanje socijalne brige i brige o životnoj sredini u svakodnevno poslovanje, predstavljaju osnovne principe na kojima počiva poslovna strategija Društva - Telekom Srbija a.d. Beograd i povezanih pravnih lica.

Kao moderno regionalno društvo, svakodnevno smo angažovani na unapređenju svih aspekata korporativnog upravljanja. Istovremeno, svoju misiju vidimo kao lidersku i u oblasti društveno odgovornog poslovanja, kako kroz realizaciju konkretnih aktivnosti, tako i kroz ulogu začetnika edukacije u toj oblasti.

Ukoliko delimo iste ciljeve i smatrate da zajedno možemo da ostvarimo napredak naše društvene zajednice, popunjeni Formular za donacije, koji možete preuzeti ovde, dostavite putem mejla: prsektor@telekom.rs.

Molimo vas da popunjen Formular za donacije dostavite najkasnije mesec dana pre planiranog početka realizacije projekta.