Da li mogu da pređem na nižu tarifu od one koju imam u toku trajanja ugovorne obaveze?

Ukoliko tokom trajanja ugovorne obaveze pređete na tarifu sa višom mesečnom naknadom, nakon 30 dana korišćenja tarife možete da pređete na tarifu sa nižom mesečnom naknadom, ali ne postoji mogućnost prelaska na tarifu sa nižom mesečnom naknadom od inicijalne koju ste izabrali prilikom potpisivanja ugovora.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.