Kako se obračunava zatezna kamata na račun koji je plaćen nakon predviđenog roka plaćanja?

Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati. Ukoliko niste izmirili obaveze na vreme, obračun zakonske kamate vrši se od prvog dana docnje, zaključno sa danom konačnog izmirenja neizmirenih obaveza.

Da li vam je odgovor bio koristan?

Povežite Internet, mobilnu i fiksnu u jedan paket.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto