Kako se obračunava zatezna kamata na račun koji je plaćen nakon predviđenog roka plaćanja?

Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati. Ukoliko niste izmirili obaveze na vreme, obračun zakonske kamate vrši se od prvog dana docnje, zaključno sa danom konačnog izmirenja neizmirenih obaveza.

Povežite Internet, mobilnu i fiksnu u jedan paket.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto