Da li je brzina prenos podataka zagarantovana?

Na pristup Internetu mogu da utiču vrsta kabla, razdaljina, kao i vremenske prilike. Još jedna promenljiva je i sam Internet. Naime, Telekom Srbija može da garantuje samo za svoju mrežu (da u njoj neće doći do tzv. „uskih grla“ i zagušenja saobraćaja), ali ne može da garantuje za celokupan Internet. Tako se može desiti da vaš internet modem i konekcija funkcionišu besprekorno, ali da podatke koje želite da dobijete u tom trenutku žele i mnogi drugi korisnici Interneta, pa server ili računar na kome se te informacije nalaze nije u stanju da u isto vreme pruži informacije tolikom broju korisnika, što rezultira smanjenjem brzine protoka.

Informišite se o svim internet uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak