MASKO d.o.o. Beograd

Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd

Društvo za inženjering, trgovinu i usluge MASKO d.o.o. Beograd osnovano je 2001. godine u Beogradu (Novi Beograd) kao provajder servisa kablovske televizije. Danas je MASKO d.o.o. Beograd multiservisni kablovski operator koji, zahvaljujući razvijenoj tehnološkoj bazi i kablovsko-distributivnoj mreži, svojim korisnicima i poslovnim klijentima nudi raznovrsne kablovske servise - usluge kablovske i digitalne televizije, kablovskog interneta i digitalnog telefona.
Digitalna televizija je na raspolaganju korisnicima sa 75, 115 ili 165 TV kanala, a internet paketi podrazumevaju velike brzine prenosa podataka. Telekom Srbija a.d. Beograd je u januaru 2019. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu MASKO d.o.o. Beograd, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi.
Upravljanje MASKO d.o.o. Beograd je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

MASKO d.o.o.