AVCOM d.o.o. Beograd

Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd

Preduzeće za audio i video komunikacije AVCOM d.o.o. Beograd je osnovano 2002. godine. Svoje usluge pruža privatnim i poslovnim korisnicima, a u ponudi ima usluge fiksne telefonije, televizije i interneta, kao i usluge hosting, housing i VoIP. Telekom Srbija a.d. Beograd je u decembru 2018. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu AVCOM d.o.o. Beograd, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi. Upravljanje AVCOM d.o.o. Beograd je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

AVCOM d.o.o.