Kopernikus technology d.o.o. Beograd

„ Društvo za proizvodnju promet i inženjering „Kopernikus technology“ d.o.o. Beograd je osnovano avgusta 1998. godine i danas se sa uspehom bavi kablovskim telekomunikacijama kao registrovanom pretežnom delatnošću. Svojom kablovskom mrežom i uslugama koje pruža fizičkim i pravnim licima „Kopernikus technology“ d.o.o. Beograd pokriva uglavnom unutrašnjost Republike Srbije, sa tendencijom proširenja mreže i obogaćivanja ponude usluga.

„Telekom Srbija a.d. Beograd je 1.11.2018. godine, zaključenjem ugovora o kupovini i prenosu udela u ukupnom osnovnom kapitalu „Kopernikus technology“ d.o.o. Beograd, postao jedini član ovog privrednog društva, sa 100% učešća u njegovoj vlasničkoj strukturi.

Upravljanje „Kopernikus technology“ d.o.o. Beograd je organizovano kao jednodomno, a korporativni organi su Skupština i direktor.

Kopernikus technology d.o.o.