HD WIN d.o.o. Beograd

HD-WIN d.o.o. Beograd se bavi kablovskim telekomunikacijama preko TV kanala "Arena Sport" i nosilac je prava za emitovanje sportskih kanala na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

Dana 13. jula 2011. godine, Upravni odbor Telekom Srbija a.d. Beograd doneo je Odluku o pristupanju Društvu za telekomunikacije HD-WIN d.o.o., Beograd, a 2. avgusta iste godine izvršena je dokapitalizacija, kojom je stečeno vlasništvo nad 51% kapitala HD-WIN d.o.o. Beograd, kao i upravljačka prava.
Po osnovu ugovora o kupovini udela od 25. jula 2018. godine zaključenog sa dosadašnjim članom, kompanijom EIBERMAN INVESTMENTS LIMITED, Kipar, matično privredno društvo, Telekom Srbija a.d. Beograd, steklo je vlasništvo nad još 9% udela u ukupnom kapitalu HD-WIN d.o.o. Beograd, tako da je sadašnja vlasnička struktura sledeća:

  • Telekom Srbija a.d. Beograd 60%
  • Goran Đaković 40%.

Takođe, HD-WIN d.o.o. Beograd ima 100% udela u kapitalu HD-WIN ARENA SPORT u Hrvatskoj, koja ima dozvolu za emitovanje na teritoriji Hrvatske.

www.tvarenasport.com