Telekom Srbija podržao kampanju „Niste sami“

Kampanja pod nazivom „Niste sami“, čiji je cilj prevazilaženje predrasuda prema mladim osobama sa psihičkim problemima kao i mladim osobama sa invaliditetom, pokrenuta je pod pokroviteljstvom predsednice Narodne skupštine, Unicefa, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao i nekoliko kompanija, među kojima je Telekom Srbija.

Na uvodnoj konferenciji, u Domu Narodne skupštine, Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma Srbija, istakao je značaj uključivanja poslovnog sektora u kampanju koja se bavi ovom temom.

„Zadovoljstvo mi je što dolazim iz kompanije koja je ovu vrstu društvenog problema prepoznala odavno, te kroz svoje filantropske programe podržava veliki broj udruženja marginalizovanih društvenih grupa, osoba sa smetnjama u razvoju ili psihičkim poremećajima kao i osoba sa invaliditetom. Pored donatorskih aktivnosti, u saradnji sa brojnim udruženjima, obezbeđujemo besplatan internet kao i besplatno korišćenje 0800 linija za pomoć gde osobe sa raznim problemima mogu da se jave kako bi dobile savete i informacije iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, prava i obrazovanja sve u cilju njihovog aktivnog uključivanja u društvenu zajednicu“, rekao je Ćulibrk.

Kroz seriju tribina u šest gradova Srbije, stručnjaci iz ove oblasti će istaći važnost učešća svih aktera društva u socijalizaciji mladih ljudi sa psihičkim poremećajima i invaliditetom sa ciljem da se unaprede mogućnosti da te osobe postanu ravnopravni članovi zajednice. Na tribinama će učestvovati i mladi sa ovim problemima, njihovi članovi porodice kao i poznate ličnosti kako bi se povećala vidljivost takvih osoba koje često nailaze na sveopšte nerazumevanje okoline.