Istorijat Društva

2020. - u julu Kopernikus technology d.o.o. Beograd sprovodi postupak pripajanja pojedinih kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.
- u septembru Kopernikus technology d.o.o. Beograd vrši promenu poslovnog imena i nastavlja poslovanje pod nazivom MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd.
- tokom oktobra i novembra MOJA SUPERNOVA d.o.o. Beograd nastavlja sa spovođenjem postupka pripajanja kablovskih operatora na teritoriji Republike Srbije.

2019. - U septembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u „Preduzeće METEOR SAT TV“ d.o.o. Užice

2019. - U julu stičemo vlasništvo nad 100% udela u "EXE NET" d.o.o. Niš.

2019. - U junu stičemo vlasništvo nad 100% udela u "Telemark systems" d.o.o. Čačak.

2019. - U aprilu stičemo vlasništvo nad 100% udela u Preduzeću za promet, usluge, inženјering i telekomunikacije "BPP ING" d.o.o. Grocka.

2019. - U januaru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednim društvima Radijus vektor d.o.o. Beograd i MASKO d.o.o. Beograd.

2018. - U novembru stičemo vlasništvo nad 100% udela u privrednom društvu Kopernikus technology d.o.o. Beograd, a u decembru nad 100% udela u privrednom društvu Avcom d.o.o. Beograd.

2017. - U maju smo pristupili Društvu za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd.

2016. - U martu smo osnovali Privredno društvo mts AntenaTV d.o.o. Beograd.

2015. - Privredno društvo mts D.O.O. osnovano je u oktobru, u skladu sa Briselskim sporazumom i Akcionim planom iz oblasti telekomunikacija, radi obavljanja telekomunikacione delatnosti na području Kosova i Metohije.

2015. - U avgustu smo pristupili privrednom društvu GO4YU d.o.o. Beograd.

2015. - Istog meseca, uvedena je i nova LTE (4G) tehnologija koja nudi sasvim novi doživljaj mobilnih komunikacija.

2015. - U aprilu smo integrisali sve usluge mobilne, fiksne, Interneta i multimedije u jedinstveni brend mts.

2015. - Početkom godine, nakon date ponude za preuzimanje, stekli smo vlasništvo nad ukupno 57,89% akcija mts banke a.d. Beograd.

2014. - U decembru, stičemo vlasništvo nad 55,79% akcija Dunav banke a.d. Beograd (sada mts banka a.d. Beograd).

2012. - Građani, zaposleni i bivši zaposleni "Telekom Srbija" a.d. Beograd, saglasno odredbama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07, 30/10 i 115/14) i Odluke Vlade Republike Srbije o prenosu akcija bez naknade građanima - nosiocima prava, zaposlenima i bivšim zaposlenima Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d. ("Službeni glasnik RS", br. 41/12), postali su vlasnici 21,89% akcija ,,Telekom Srbija" a.d. Beograd, izdatih bez nominalne vrednosti.

2012. - U januaru smo stekli vlasništvo nad 20% akcija osnovnog kapitala (sopstvene akcije), koje su do tada bile u vlasništvu O.T.E.

2011. - U avgustu smo postali većinski vlasnik Društva za telekomunikacije HD WIN d.o.o. Beograd (TV kanali Arena Sport).

2010. – "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka je postao tržišni lider u mobilnoj telefoniji u BiH.

2010. - U aprilu "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka postaje vlasnik 49% udela u "m:tel" d.o.o. Podgorica.

2009. - Osnovali smo TS:NET B.V. Amsterdam.

2009. - Ostvarili smo rekordnu dobit od pokretanja multimedijalnih servisa (IPTV).

2008. - Osnovali smo Društvo za telekomunikacije FiberNet d.o.o. Podgorica.

2008. - Sproveli smo reorganizaciju u skladu sa primenom koncepta konvergencije servisa.

2007. - Regionalno smo se proširili u BiH i Crnoj Gori, putem zavisnih privrednih društava: Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka (Mtel a.d. Banja Luka) i Društva za telekomunikacije mtel d.o.o. Podgorica.

2006. - Uvodimo 3G tehnologije i pružanje usluga ADSL Interneta.

2003. - JP PTT saobraćaja ,,Srbija" (danas JP "Pošta Srbije") postaje vlasnik 80% udela, otkupom akcija od italijanskog partnera.

1998. - Počeli smo sa pružanjem usluga mobilne telefonije.

1997. - U procesu strukturne i vlasničke transformacije PTT sistema Srbije 1997. godine osnovana je kompanija "Telekom Srbija" a.d. Beograd kao jednočlano akcionarsko društvo, a od juna iste godine u vlasništvu je tri akcionara: JP PTT saobraćaja "Srbija" (danas JP "Pošta Srbije"), Telecom Italia (posredstvom filijale STET International Netherland N.V.) i OTE Grčka.

Vlasnička struktura

Većinski vlasnik kompanije je Republika Srbija sa 58,11% udela u vlasništvu. Pored Republike Srbije, vlasnici kapitala su "Telekom Srbija" a.d. Beograd sa 20% akcija, građani Republike Srbije sa 14,95% i zaposleni i bivši zaposleni "Telekom Srbija" a.d. Beograd i njegovog prethodnika sa 6,94%. Statistički prikaz vlasništva se može pronaći na web adresi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Podaci o registraciji se mogu pronaći na adresi Agencije za privredne registre.