Koliki je rok važenja Tourist SIM kartice?

Tri dnevna internet paketa možete da iskoristite u roku od 30 dana od aktivacije kartice. Kada aktivirate karticu nije potrebno da aktivirate prvi dnevni Internet paket, jer je dovoljno da započnete internet sesiju i paket će vam biti automatski aktiviran. Svaki naredni internet paket, u ovom slučaju, drugi ili treći, se automatski aktivira nakon isteka prethodnog, započinjanjem internet sesije. Aktivirani Internet paket vam je na raspolaganju 24 sata od momenta aktivacije.

Three daily internet packages (3x24h of 4G mobile internet) will be valid for 30 days as of the Super Tourist SIM activation date. After the card activation, you do not have to activate the first daily interent package, it is enough to start the internet session and the package will be activated automatically. Each subsequent internet package, i.e. the second or the third one, will be, when you start the internet session, automaticaly activated upon the expiration of the previous one.

Rok važenja Super Tourist SIM/ Tourist SIM kartice je 12 meseci od datuma aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita. Nakon ovog perioda vaša kartica više neće biti aktivna. Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja pripejd SIM kartice.

Pripejd dopuna - Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 200,00 dinara. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 200,00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Validity period - Super Tourist SIM/ Tourist SIM kartice will be valid for 12 months from the card activation date or the last top-up. Upon the expiration of 12-month period period, your card will not be active. Express credit top-up and Friendly credit top-up do not prolong the validity period of prepaid SIM card.

Prepaid credit validity – Prepaid credit stays valid for 90 days from the card activation or the last top-up. If you do not top-up your prepaid credit within these 90 days, the remaining credit amount and all the bonus awards will be deleted from you prepaid account and will not be at you disposal anymore.

Each time when you top-up your prepaid credit with the minimum amount od 200 RSD or more, the new amount will be added to the existing one and the validity period of prepaid credit will be extended for another 90 days.* Super Tourist and Tourist SIM can be purchased in mts shops, Handy, Štampa sistem, Centorinergija (Moj kiosk) and City pass (Turistička organizacija Beograd) retail stores. Telekom Srbija reserves the right to change the prices and the conditions of this offer.

* Super Tourist i Tourist SIM kartice mogu se kupiti u mts poslovnicama, na prodajnim mestima Handy, Štampa sistem, Centorinergija (Moj kiosk), City pass (Turistička organizacija Beograd). Telekom Srbija zadržava pravo izmene cena i uslova ove ponude.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail