Kako mogu da pređem na neku od novih Mobilni Net tarifa?

Ukoliko vam nije istekla ugovorna obaveza, možete da pređete na tarifu sa većom mesečnom naknadom od one koju trenutno koristite.

Da li mogu da promenim tarifu tokom trajanja ugovorne obaveze?

Da, tarifu možete promeniti jednom u toku meseca. Možete da pređete na tarifu sa većom mesečnom naknadom.

Kako se vrši promena tarife?

Tarifa će se promeniti odmah pošto podnesete zahtev (u roku od 24 h). Neiskorišćen saobraćaj iz prethodne tarife se ne prenosi.

Na koji način se naplaćuje korišćenje ukoliko promenim tarifu u toku meseca?

Naplaćuje se proporcionalno broju dana korišćenja odgovarajuće tarife.

Da li vam je odgovor bio koristan?

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

E-mail

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123

Zakažite sastanak

Izaberite prodajno mesto